Press the l key to open the language menu.
Skip Main Navigation and go to Content

Körlükten muzdarip insanların tekrar görebilmelerini sağlayan Dünya’nın ilk onaylı cihazı.

ArgusTM II nasil görüş saglar?

Sağlıklı bir gözde retina içindeki foto reseptörler (rodlar ve konlar) ışığı ince elektro kimyasal uyarılara dönüştürürler, bunlar da optik sinirlerden beyne gönderilirler ve burada görüntü halini alırlar. Foto reseptörler düzgün çalışmazlarsa – tavuk karası gibi durumlar yüzünden - bu süreçteki ilk adım engellenir ve görsel sistem ışığı görüntüye dönüştüremez.

Argus II hasar görmüş fotoreseptörleri bypass etmek için tasarlanmıştır. Hastanın gözlüğüne yerleştirilmiş minyatür bir kamera görüntüyü yakalar. Video hastanın üzerinde bulunan küçük bir bilgisayara gönderilir (video işleme ünitesi – VPU) burada görüntü işlenir ve bir kablo aracılığı ile gözlüğe gönderilen yönergelere dönüştürülür. Bu yönergeler retinal implant içindeki antene kablosuz bir şekilde gönderilir. Sinyaller elektrot dizisine gönderilir. Bu dizi küçük elektrik sinyalleri yayar. Sinyaller zarar görmüş fotoreseptörlerini bypass eder ve retinada kalan hücreleri uyarır. Kalan hücreler görsel bilgiyi optik sinirler üzerinden beyne iletir ve ışık algısı yaratır. Hastalar bu görsel örnekleri retinal implantları ile yorumlamayı öğrenir.

Feragatname: Bu animasyon sistemin nasıl çalıştığını gösterir ve sistem kullanıcısının belli bir görüş performansını yansıtmaz.