Press the l key to open the language menu.
Skip Main Navigation and go to Content

Argus II Retinal Protez Sistemi kör bireylerde görsel algı başlatmak için retinaya elektriksel uyarı sağlar.

Sikça Sorulan Sorular

Retinal Protez Nedir?

Retinal protez gözdeki foto reseptörlere ciddi hasar veren tavuk karası hastalığı yüzünden görme yetisini kaybeden insanlara kısmen kullanışlı görüş sağlayan biyomedikal bir implanttır.

Argus II Retinal Protez Sistemi Nedir?

Argus II Retinal Protez Sistemi (“Argus II”) ileri ve çok ileri dışsal retina dejenerasyonuna sahip kör bireylerde vizüel algı yaratmak amacıyla elektriksel uyaranlar sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Sağlıklı bir gözde retina içindeki foto reseptörler (rodlar ve konlar) ışığı ince elektro kimyasal uyaranlara dönüştürürler, bunlar da optik sinirlerden beyne gönderilirler ve burada görüntü halini alırlar. Foto reseptörler düzgün çalışmazlarsa – tavuk karası gibi durumlar yüzünden - bu süreçteki ilk adım engellenir ve görsel sistem ışığı görüntüye dönüştüremez.

Argus II hasar görmüş fotoreseptörleri bypass etmek için tasarlanmıştır. Hastanın gözlüğüne yerleştirilmiş minyatür bir kamera görüntüyü yakalar. Video hastanın üzerinde bulunan küçük bir bilgisayara gönderilir (video işleme ünitesi – VPU) burada görüntü işlenir ve bir kablo aracılığı ile gözlüğe gönderilen yönergelere dönüştürülür. Bu yönergeler retinal implant içindeki antene kablosuz bir şekilde gönderilir. Sinyaller elektrot dizisine gönderilir. Bu dizi küçük elektrik sinyalleri yayar. Sinyaller zarar görmüş fotoreseptörlerini bypass eder ve retinada kalan hücreleri uyarır. Kalan hücreler görsel bilgiyi optik sinirler üzerinden beyne iletir ve ışık algısı yaratır. Hastalar bu görsel paternleri retinal implantları ile yorumlamayı öğrenir.

Argus II’nin nasıl görüntü sağladığı hakkında daha fazla bilgi almak için: detaylar

Kimler Yararlanabilir?

Argus II tavukkarası gibi dış retinal dejenerasyonuna bağlı ciddi görsel kaybı olan hastalara kullanılabilir görüntü sağlamaktadır.

Argus II aşağıdaki kriterleri yerine getiren kişiler için Avrupa Ekonomik Alanında (CE işareti) kullanım için onaylanmıştır:

 • Yetişkinler, 25 yaş ve üstü
 • Dış retinal dejenerasyonu olan kimseler
 • Bazı kalıntı ışık algısı; eğer kalıntı ışık algısı yoksa, retina elektrik stimülasyona cevap verebilir nitelikte olmalıdır
 • Kullanışlı form vizyonunun geçmiş öyküsü

Bu koşuldan hariç tutulabilecek durumlar olabilir. Lütfen hekiminize danışınız.

Argus II ile ne görürsünüz?

Argus II, hastanın kör olmadan önce deneyimlediği doğal görüntü ile aynı olmayan “görüntü” depolar. Bu görüntü, “pikselleştirilmiş” olarak adlandırılabilir. Merkezi 20°’lik görsel alanı kaplayan ışık noktalarından oluşur. 30 cm’lik bir cetvelle karşılaştırılabilir (12 inç).

Tipik olarak, görüntülerin yorumlanabilmesi için zaman gereklidir ve sonuçlar hastalar arasında çeşitlilik gösterir. Bazı hastalar şekilleri, büyük harfleri kolaylıkla fark edip, ışık kaynaklarını yerleştirebilirken, bazı hastalar görsel sahnelerin konumsal bilgilerini yorumlayamazlar. Argus II klinik çalışmasında, hastalar Argus II kullanarak oryantasyon ve mobilite görevlerini daha iyi yerine getirmişlerdir.

Çalışmaya katılan hastaların gerçekleştirdiği bazı aktiviteler şunlardır:

 • Nesnelerin yerleştirilmesi veya belirlenmesi
  • Masadaki nesneleri bulma
  • Park etmiş & hareket halindeki araçların yerini saptamak
  • Otobüs durağı noktalarını & bayrak direklerinin yerini saptamak
 • Oryantasyon ve mobilite
  • Kapı, pencere, asansör bulma
  • Kaldırım veya bordür takip etme
  • Cadde boyunca yaya geçidini takip etme
 • Işığı bulma
  • Girişte tavan lambasının yerini saptama
  • İçeri gelen ışıkla pencerenin yerini saptama
 • Ev işleri
  • Koyu & açık renk çamaşırları ayırt etme
 • Büyük harf & sayıları tanıma
 • Büyük harfle yazılı kelimeleri okuma

NOT: Bu görevleri bazı hastalar yapabilmiştir, hepsi yapamamıştır.

Cerrahi bir prosedür gerekli midir?

Evet, Argus II’yi yerleştirmek için cerrahi bir prosedür gereklidir. Işlem 4 saat içinde tamamlanabilir ve genel anestezi gerektirir. Bir gece hastanede kalınır. Ameliyat öncesi ve sonrası ilaçlar doktor tarafından kararlaştırılır. Ameliyat sonrası aile ve arkadaş desteği önerilir (ancak şart değildir).

Risk Var mıdır?

Herhangi bir cerrahi prosedür veya yerleştirilmiş cihaz gibi, burada da risk vardır. Lütfen güvenlik bilgilerini okuyunuz veya doktorunuza danışınız.

Ameliyat Sonrası Neler Olur?

İmplantasyon cerrahisi sonrasında, hastalar takip için hastaneye ameliyat sonrası aylarda geri gelirler. Sistemlerini kişiselleştirirler ve sistemi nasıl kullanacaklarına dair eğitim alırlar. Bu ayarlama programı ve eğitimi tamamlandıktan sonra, hastalar cihazı evde kullanabilirler. Bu noktada, hastalar az gören uzmanı bir terapistten rehabilitasyon almayı tercih edebilirler. Seanslar hastaların günlük hayatlarında becerilerini geliştirmeleri için yeni görsel girdilerini nasıl kullanmalarını ve yorumlamalarını öğretir.

Daha fazla bilgiyi nasıl alırım?

Daha fazla bilgi için: Argus II
Başka sorular için, lütfen doktorunuza danışın veya Second Sight’a mesaj gönderin: Hastalar için E-Posta Adresi